f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 09/07/2567 ถึง 25/07/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรับสมัคร 21/02/2567 ถึง 09/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา
3 ประกาศรับสมัคร 04/10/2566 ถึง 04/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานโยธา 2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 03/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา, พนักงานโยธา 1 อัตรา, พนักงานเครื่องกล 2 อัตรา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
5 ประกาศรับสมัคร 08/11/2565 ถึง 22/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
6 ประกาศรับสมัคร 10/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรับสมัคร 03/12/2564 ถึง 21/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
8 ประกาศรับสมัคร 07/10/2564 ถึง 22/10/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 ประกาศรับสมัคร 30/03/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรับสมัคร 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนิติกร
11 ประกาศรับสมัคร 20/04/2563 ถึง 02/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
12 ประกาศรับสมัคร 28/11/2562 ถึง 21/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
13 ประกาศรับสมัคร 21/02/2562 ถึง 15/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
14 ประกาศรับสมัคร 17/12/2561 ถึง 21/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา