f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20/04/2563 ถึง 02/05/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28/11/2562 ถึง 21/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21/02/2562 ถึง 15/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17/12/2561 ถึง 21/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา