f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2563
2 22/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่บริเวณ บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีฝนตกหนักน้ำท่วมสะพานห้วยน้ำย่า
3 20/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สาย หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ ระหว่าง กม.71+675 - กม.81+821 และ กม.84+350 - กม.94+048 รวมระยะทางยาว 19.844 กิโลเมตร
4 10/07/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
5 30/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด
6 25/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน
7 17/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
8 16/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 สักการะศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
9 08/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขอเลื่อนวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2563
10 03/04/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายนอก และภายในของอาคารสำนักงานฯ
11 03/04/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
12 02/04/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
13 01/04/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
14 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
15 31/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน