f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (List งานปี 2564) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
ลงวันที่ 06/10/2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (List งานปี 2564) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1, นายไพจิตร แสงทอง รส.ทล.6.2 และแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ


'