f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม กองทุนสวัสดิการสังคม ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 06/10/2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม กองทุนสวัสดิการสังคม ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รส.ทล.6.2, แขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'