f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ลงวันที่ 08/12/2563

วันที่ 7 ธันวามคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในพื้นที่ ณ บริเวณจุดชมวิวเขาค้อ หมวดทางหลวงเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'