f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นภูทับเบิก)
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นภูทับเบิก) และร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งผ่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การส่วนบริหารตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


'