f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย - จังหวัดเพชรบูรณ์ - ไชยะบูลี - แขวงหลวงพระบาง ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 05/07/2562

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย - จังหวัดเพชรบูรณ์ - ไชยะบูลี - แขวงหลวงพระบาง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย


'