f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
ลงวันที่ 11/07/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร, ข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


'