f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 24/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงเลยที่ 1, แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย


'