f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม
ลงวันที่ 30/07/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2562) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'