f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ "นายสราวุธ ทรงศิวิไล" ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่ง "อธิบดีกรมทางหลวง"
ลงวันที่ 10/10/2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ "นายสราวุธ ทรงศิวิไล" ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่ง "อธิบดีกรมทางหลวง"


'