f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2
ลงวันที่ 31/10/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.55 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เสริมศักยภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าชายแดน อย่างเป็นทางการ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีฯ ณ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก


'