f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 13/11/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมด้วย นายสาคร รุ่งเรือง, นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงานและ หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'