f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม VIDEO– CONFERANCE เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 29/11/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วยดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม VIDEO– CONFERANCE เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ


'