f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ลงวันที่ 18/12/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ มายังส่วนภูมิภาค โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'