f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าจุดก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2331
ลงวันที่ 23/12/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม, นายสถาพร อังคณาวรกุล ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและคณะ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ตำแหน่งที่ 1, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ตำแหน่งที่ 2, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าจุดก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ทางขึ้นภูทับเบิก) เพื่อรองรับปริมาณจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


'