f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 27/12/2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจปลอดภัยตลอดปีใหม่” โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิีธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์, สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์, สถานีตำรวจทางหลวง 5 เพชรบูรณ์, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'