f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นตัวแทนกรมทางหลวง วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องในวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 20/02/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นตัวแทนกรมทางหลวง วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องในวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของนักรบผู้กล้าหาญ ที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบในพื้นที่เขาค้อ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'