f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.331+380-กม.338+000, กม.344+172-กม.345+655 21/08/2561 คค06122(ม.2)/25/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
242 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.346+000-กม.364+675 (เป็นตอน ๆ) 21/08/2561 คค06122(ม.2)/24/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
243 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.128+535-กม.129+185 และทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ระหว่าง กม.78+516-กม.78+675 23/08/2561 คค06122(ม.2)/34/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
244 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.13+850-กม.15+050 23/08/2561 คค06122(ม.2)/33/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
245 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.141+610-กม.142+725 LT. 21/08/2561 คค06122(ม.2)/32/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
246 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+975-กม.44+100 21/08/2561 คค06122(ม.2)/31/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
247 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.102+4๐๐-กม.103+666 21/08/2561 คค06122(ม.2)/23/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
248 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.31+400-กม.32+800 21/08/2561 คค06122(ม.2)/22/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
249 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ซับพุทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.4+600-กม.6+545, กม.10+100-กม.11+300 21/08/2561 คค06122(ม.2)/21/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
250 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนซับพุทรา-ชนแดน ระหว่าง กม.29+496-กม.38+050 21/08/2561 คค06122(ม.2)/20/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
251 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.36+000-กม.38+500, กม.43+635-กม.45+900, กม.46+000-กม.47+925 21/08/2561 คค06122(ม.2)/19/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
252 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ระหว่าง กม.51+150-กม.53+530 21/08/2561 คค06122(ม.2)/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
253 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.99+518-กม.101+715 21/08/2561 คค06122(ม.2)/17/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
254 'งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ กม.87+062-กม.89+100 LT,RT , กม.96+600- กม.99+518 LT,RT 21/08/2561 คค06122(ม.2)/16/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
255 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 3 ระหว่าง กม.336+340-กม.338+930 20/08/2561 คค06122(ม.2)/15/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 241 ถึง 255 จาก 268 รายการ