f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.7+150-กม.10+450 26/03/2563 04/03/2563 คค06122(ม.2)/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.376+500-กม.378+850 18/03/2563 10/03/2563 คค06122(ม.2)/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนเหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.20+000-กม.24+000 18/03/2563 10/03/2563 คค06122(ม.2)/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.23+600-กม.25+616 และทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนคีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.96+685-กม.97+310 และ กม.97+390-กม.97+654 18/03/2563 12/03/2563 คค06122(ม.2)/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนนาจาน-น้ำแคม ระหว่าง กม.0+950-กม.7+950 (เป็นตอนๆ) 17/03/2563 10/03/2563 คค06122(ม.2)/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 2 ระหว่าง กม.266+500-กม.268+540 17/03/2563 12/03/2563 คค06122(ม.2)/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.31+000-กม.34+000 17/03/2563 09/03/2563 คค06122(ม.2)/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.109+300-กม.113+102 17/03/2563 09/03/2563 คค06122(ม.2)/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 17/03/2563 09/03/2563 คค06122(ม.2)/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.88+650-กม.90+071 17/03/2563 10/03/2563 คค06122(ม.2)/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.32+800-กม.34+325 17/03/2563 09/03/2563 คค06122(ม.2)/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.0+025-กม.2+350 17/03/2563 06/03/2563 คค06122(ม.2)/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570-กม.22+085 03/04/2563 12/03/2563 คค06122(ม.2)/39/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.59+550-กม.60+850 17/03/2563 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 137 รายการ