f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/63/30/02 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย ระหว่าง กม.3+500-กม.3+600,กม.4+400-กม.4+500, กม.4+700-กม.4+800 02/01/2563 26/12/2562 พช.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 02/01/2563 26/12/2562 พช.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.338+237-กม.338+297 13/01/2563 26/12/2562 พช.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.125+450- กม.126+700 02/01/2563 26/12/2562 คค06122(ม.2)/80/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 10/10/2562 02/09/2562 550/งท/30/62/059 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/209 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 28/08/2562 16/08/2562 550/35/62/185 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน4 ระหว่าง กม.10+550-กม.15+550 02/08/2562 02/07/2562 พช.1/ 50 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 02/08/2562 02/07/2562 พช.1/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 02/08/2562 02/07/2562 พช.1/ 49 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.8+875-9+425 02/08/2562 02/07/2562 พช.1/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 05/06/2562 550/งท/30/62/039 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12,000 ลิตร 13/06/2562 06/06/2562 550/35/62/136 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000ลิตร 03/04/2562 26/02/2562 550/35/62/079 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 137 รายการ