f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 14/03/2562 21/01/2562 550/งท/30/62/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/03/2562 12/02/2562 550/งท/30/62/020 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
63 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/03/2562 21/01/2562 550/งท/30/62/014 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
64 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรื่อนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทล21 ตอน เพชรบูรณ์-บุ่งน้ำเต้า ที่ กม.226+700 07/01/2562 12/12/2561 คค06122(ม.2)/71/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 16/11/2561 550/30/62/003 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
66 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 03/12/2561 19/11/2561 550/35/61/227 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
67 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940-กม.342+020 20/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
68 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.1+700-กม.2+540 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/69/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.19+700-กม.20+700 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/68/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
70 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนหนองวัวซอ-อูบมุง ระหว่าง กม.9+000-กม.12+200, กม.12+850-กม.19+000 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/67/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
71 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู- เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+575-กม.23+775 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/66/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
72 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.57+530-กม.66+400 RT. (เป็นช่วง ๆ) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/65/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
73 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+030-กม.46+365 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/64/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
74 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 4 ระหว่าง กม.31+475-กม.38+250 (LT.) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/63/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
75 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.32+226-กม.33+273 (RT.) 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 137 รายการ