f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+176-กม.8+700 (เป็นช่วง ๆ) 04/03/2563 คค06122(ม.2)/95/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
92 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.337+110-กม.337+225 24/03/2563 คค06122(ม.2)/92/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
93 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.13+278-กม.15+998 23/03/2563 คค06122(ม.2)/79/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
94 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+300-กม.47+700 และ กม.49+700-กม.50+500 30/03/2563 คค06122(ม.2)/78/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.48+200-กม.48+900 13/03/2563 คค06122(ม.2)/80/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
96 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+400-กม.5+650 23/03/2563 คค06122(ม.2)/76/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
97 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.21+100-กม.25+900 16/03/2563 คค06122(ม.2)/75/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
98 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.347+200-กม.349+250 30/03/2563 คค0612(ม.2)/74/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
99 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนโคกใหญ่-วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.27+000-กม.29+565 16/03/2563 คค06122(ม.2)/61/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
100 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.21+900-กม.25+300 16/03/2563 คค06122(ม.2)/70/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.89+000-กม.92+100 16/03/2563 คค06122(ม.2)/71/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
102 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.24+700-กม.27+000 30/03/2563 คค06122(ม.2)/69/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
103 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.39+000-กม.42+200 16/03/2563 คค06122(ม.2)/68/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
104 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.314+500-กม.317+900 30/03/2563 คค06122(ม.2)/73/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
105 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.46+365-กม.48+028 LT. 23/03/2563 คค06122(ม.2)/67/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 268 รายการ