f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.83+490-กม.84+190 30/03/2563 คค06122(ม.2)/77/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
107 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนบ้านกลาง-น้ำดุก ระหว่าง กม.185+150-กม.189+125 12/03/2563 พช.1/ 19 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
108 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.2+000-กม.6+000 02/03/2563 คค06122(ม.2)/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
109 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.72+000-กม.73+569 และ กม.76+000-กม.77+891 02/03/2563 คค06122(ม.2)/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
110 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+553-กม.104+000 และ กม.105+000-กม.106+250 27/02/2563 คค06122(ม.2)/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
111 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.18+900-กม.20+000 05/03/2563 คค06122(ม.2)/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
112 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 02/03/2563 คค06122(ม.2)/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
113 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.381+000-กม.383+800 27/02/2563 พช.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
114 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.29+300-กม.31+540 07/02/2563 พช.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
115 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.42+000-กม.44+112 16/03/2563 คค06122(ม.2)/65/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
116 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.15+000-กม.17+200 16/03/2563 คค06122(ม.2)/64/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
117 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+500-กม.11+000 16/03/2563 คค06122(ม.2)/63/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
118 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.78+300-กม.82+350 (เป็นตอน ๆ) 17/03/2563 คค06122(ม.2)/62/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
119 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนโคกใหญ่-วังยาว ระหว่าง กม.17+100-กม.21+400 (เป็นตอน ๆ) 16/03/2563 คค06122(ม.2)/61/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
120 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.73+400-กม.75+300 17/03/2563 คค06122(ม.2)/60/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 268 รายการ