f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.63+800-กม.66+300 และกม.69+500- กม.71+250 22/09/2565 คค06122(ม.2)/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
17 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.67+400 - กม.69+500 23/09/2565 คค06122(ม.2)/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
18 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภูทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+125-กม.30+305 22/09/2565 คค06122(ม.2)/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
19 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพขรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.383+800 - กม.386+100 22/09/2565 พช.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
20 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนจางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.19+000-22+200 22/09/2565 พช.1/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
21 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 234 ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+500-กม.13+995 LT. 22/09/2565 พช.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
22 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.18+500 - กม.18+630 23/09/2565 คค06122(ม.2)/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
23 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149- กม.16+346 และ กม.19+700 - กม.21+026 21/09/2565 คค06122(ม.2)/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
24 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่างกม.136+743- กม.143+740 21/09/2565 คค06122(ม.2)/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
25 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.4+829-กม.11+120 21/09/2565 คค06122(ม.2)/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
26 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.349+250 - กม.350+225 21/09/2565 คค06122(ม.2)/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
27 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.62+782 - กม.71+000 21/09/2565 คค06122(ม.2)/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
28 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอนท้ายดง-วังหิน ระหว่าง กม.2+860 - กม.6+860 21/09/2565 พช.2/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
29 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนชนแดน-ดงขุย ระหว่าง กม.27+450-กม.29+430 21/09/2565 พช.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
30 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 21/09/2565 คค06122(ม.2)/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 319 รายการ