f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนบ้านเพีย-ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.29+000-กม.32+636 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
32 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
33 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.72+000-กม.73+569 และ กม.76+000-กม.77+891 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
34 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.80+463-กม.81+849 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
35 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.65+150-กม.73+000 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
36 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.90+800-กม.94+550 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
37 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.146+800-กม.148+800 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
38 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+553-กม.104+000 และ กม.105+000-กม.106+250 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
39 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
40 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 1 ระหว่าง กม.222+000-กม.223+000 14/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
41 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 1 ระหว่าง กม.220+090-กม.221+445 RT. 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
42 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.336+680-กม.336+740 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
43 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.139+155-กม.142+630 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
44 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.29+300-กม.31+540 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
45 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.381+000-กม.383+800 06/03/2563 05/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 122 รายการ