f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.378+440 - กม.379+600 และ กม.392+565-กม.395+415 15/12/2564 คค06122(ม.2)/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
47 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.173+075-กม.175+700 14/12/2564 คค06122(ม.2)/17/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
48 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.20+897-กม.21+497 และกม.26+820-กม.29+150 14/12/2564 คค06122(ม.2)/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
49 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง-ปากปวน-ระหว่าง กม.320+305-กม.322+300และ กม.323+110-กม323+695 14/12/2564 คค06122(ม.2)/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
50 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.77+000-กม.78+220 08/12/2564 คค06122(ม.2)/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
51 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ตอน2 ระหว่าง กม.70+325-กม.71+675 07/12/2564 คค06122(ม.2)/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
52 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.66+425-กม.67+400 07/12/2564 คค06122(ม.2)/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
53 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 1 ระหว่าง กม.14+400-กม.15+650 07/12/2564 คค06122(ม.2)/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
54 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่ - นาด้วง ระหว่าง กม.3+400-กม.3+659 07/12/2564 คค06122(ม.2)/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
55 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.378+850- กม.379+800 02/12/2564 คค06122(ม.2)/6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
56 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน่ด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.337+110-กม.337+210 02/12/2564 คค06122(ม.2)/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
57 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.331+550-กม.335+450 02/12/2564 คค06122(ม.2)/8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
58 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนนาเฉลียง-วังชมภู ระหว่าง กม.188+460- กม.191+380 02/12/2564 คค06122(ม.2)/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
59 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.125+425-กม.129+995 02/12/2564 คค06122(ม.2)/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
60 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.83+150-กม.85+250 02/12/2564 คค06122(ม.2)/9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 319 รายการ