f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.333+550-กม.334+700 02/12/2564 พช.1/27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
62 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนแยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.355+830-กม.356+200 02/12/2564 คค06122(ม.2)/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
63 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอนปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.1+075-กม.1+700 02/12/2564 พช.1/28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
64 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม0101 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ช่วงกม.18+000-กม.21+000 08/01/2564 คค06122(ม.2)/86/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
65 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม0100 ตอนหนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.1+600-กม.2+600 08/01/2564 คค06122(ม.2)/87/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
66 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย)ทางหลวงหมายเลข2115 ตอนควบคุม0102ตอนโคกใหญ่-ปากห้วย ระหว่าง กม.44+500-กม.45 08/01/2564 คค06122(ม.2)/90/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
67 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+170-กม.1+180 08/01/2564 คค06122(ม.2)/88/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
68 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ช่วง กม.115+750-กม.116+850 08/01/2564 คค06122(ม.2)/85/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
69 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.392+000-39 08/01/2564 คค06122(ม.2)/89/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
70 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.213+497-กม.213+977 (LT) 15/01/2564 พช.1/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
71 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทางของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.304+067-กม.304+167(LT) 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
72 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+840 - กม.347+400 06/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
73 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000-กม.5+050, กม.5+050-กม.5+500, กม.10+650-กม.11+400 09/11/2563 คค06122(ม.2)/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
74 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+460-กม.324+370 09/11/2563 คค06122(ม.2)/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
75 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.105+450-กม.106+350, กม.106+400-กม.109+050 09/11/2563 คค06122(ม.2)/57/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 319 รายการ