f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.2+950-กม.3+665 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/46/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.136+075-กม.136+775 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/45/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.408+250-กม.409+000 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/44/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนนาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+095-กม.27+050 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/43/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนวังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.16+800-กม.17+950, กม.22+250-กม.24+160 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/42/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.14+100-กม.15+000, กม.29+400-กม.30+750 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนวังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.20+370-กม.23+233 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/40/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนโป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+215-กม.4+960 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/39/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.100+000-กม.102+140 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/38/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.375+850-กม.376+805 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/37/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.344+350-กม.345+030 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/36/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+610-กม.411+365, กม.412+360-กม.412+645 19/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/35/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+740-กม.34+350 18/11/2561 21/08/2561 คค06122(ม.2)/70/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.63+225-กม.63+275 18/11/2561 23/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.83+057-กม.85+057 18/11/2561 21/08/2561 คค06122(ม.2)/30/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 122 รายการ