f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.60+682-กม.65+850, กม.66+120-กม.66+520 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/29/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
197 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+920-กม.15+500 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/28/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
198 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+920, กม.5+850-กม.8+500, กม.9+000-กม.9+970 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/27/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
199 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.373+000-กม.386+950 (เป็นตอน ๆ) 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/26/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
200 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.331+380-กม.338+000, กม.344+172-กม.345+655 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/25/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
201 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.346+000-กม.364+675 (เป็นตอน ๆ) 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/24/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
202 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.128+535-กม.129+185 และทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ระหว่าง กม.78+516-กม.78+675 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/34/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
203 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.13+850-กม.15+050 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/33/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
204 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.141+610-กม.142+725 LT. 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/32/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
205 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+975-กม.44+100 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/31/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
206 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.102+4๐๐-กม.103+666 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/23/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
207 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.31+400-กม.32+800 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/22/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
208 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ซับพุทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.4+600-กม.6+545, กม.10+100-กม.11+300 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/21/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
209 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนซับพุทรา-ชนแดน ระหว่าง กม.29+496-กม.38+050 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/20/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
210 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.36+000-กม.38+500, กม.43+635-กม.45+900, กม.46+000-กม.47+925 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/19/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 196 ถึง 210 จาก 227 รายการ