f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ระหว่าง กม.51+150-กม.53+530 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
212 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.99+518-กม.101+715 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/17/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
213 'งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ กม.87+062-กม.89+100 LT,RT , กม.96+600- กม.99+518 LT,RT 18/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/16/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
214 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 3 ระหว่าง กม.336+340-กม.338+930 18/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/15/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
215 งานจ้างเหมาทำารโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-ด่านดู่ ที่ กม.273+775 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/13/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
216 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.260+525 - กม.262+100 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
217 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข กม.258+637 -กม.260+525 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
218 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.1+500-กม.4+325 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
219 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2435 ตอน ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ ระหว่าง กม.0+005- กม.5+050 16/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/9/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
220 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.0+300-2+175 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
221 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพขรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2306 ตอน ห้วยมะเขือ-โจ๊โหวะ ระหว่าง กม.7+390- กม.10+560 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/7/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
222 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2306 ตอน ห้วยมะเขือ - โจ๊ะโหวะ ระหว่าง กม.4+765- กม.4+750 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
223 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 234 ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.1+825-กม.17+900 (เป็นตอนๆ) 16/11/2561 20/09/2561 คค06122(ม.2)/5/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
224 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.245+650-กม.247+000 LT,และกม.248+200- กม.249+270 RT. 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
225 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.227+500-กม.231+130 LT. 16/11/2561 19/09/2561 คค06122(ม.2)/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 211 ถึง 225 จาก 227 รายการ