f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 550/งท/30/62/028 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
212 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 21/01/2562 550/งท/30/62/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 13/02/2562 550/งท/30/62/020 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
214 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 13/02/2562 550/งท/30/62/021 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
215 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ 04/02/2562 550/งท/60/62/027 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
216 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 05/03/2562 550/งท/30/62/026 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
217 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 04/02/2562 550/งท/30/62/017 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 13/02/2562 550/งท/30/62/019 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
219 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 13/02/2562 550/งท/30/62/018 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 550/42/62/065 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
221 หมึกถ่ายเอกสารเครียวเซร่า TK-479 06/02/2562 550/40/62/067 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
222 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 550/งท/30/62/015 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
223 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 550/งท/30/62/016 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 23/01/2562 550/งท/62/012 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
225 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/01/2562 550/งท/30/62/014 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 211 ถึง 225 จาก 329 รายการ