f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/62 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/57 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/53 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 ซือวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ 22/01/2564 550/งท/85/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/55 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 550/งท/30/64/54 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 550/งท/30/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 550/งท/30/64/51 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 550/งท/30/64/52 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 23/02/2564 คค06122/พ.4/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.144+000-กม.146+714 และทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม. 115+300-กม.116+600 07/12/2563 คค06122(ม.2)/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 550/งท/30/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/01/2564 550/งท/40/64/50 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ 06/01/2564 550/งท/30/64/48 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 482 รายการ