f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ 14/01/2563 04/12/2562 550/งท/60/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/07 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/63/30/02 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/63/30/01 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/05 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/06 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 28/11/2562 550/งท/30/63/08 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 14/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/04 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 28/11/2562 550/งท/30/63/09 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/06 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 13/01/2563 15/11/2562 550/งท/30/63/04 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 28/11/2562 550/งท/30/63/08 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย ระหว่าง กม.3+500-กม.3+600,กม.4+400-กม.4+500, กม.4+700-กม.4+800 05/02/2563 28/01/2563 พช.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 11/02/2563 05/02/2563 พช.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.338+237-กม.338+297 11/02/2563 05/02/2563 พช.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 227 รายการ