f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/09/2562 30/08/2562 550/60/62/211 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 กก./ ตร.ซม. 25/09/2562 27/08/2562 550/60/62/202 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/09/2562 30/08/2562 550/60/62/214 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/09/2562 30/08/2562 550/40/62/213 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
65 ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/210 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
66 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/208 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
67 ซื้อเครื่องคอมพิิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 25/09/2562 27/08/2562 550/20/62/207 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ 24/09/2562 23/08/2562 550/งท/62/051 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/09/2562 23/08/2562 550/งท/30/62/046 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 24/09/2562 23/08/2562 550/งท/30/62/049 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 23/08/2562 550/งท/30/62/053 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 23/08/2562 550/งท/30/62/052 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
73 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 13/08/2562 550/20/62/180 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
74 ซื้อสว่านไฟฟ้าระบบกระแทก ขนาด 3/8 นิ้ว 28/08/2562 13/08/2562 550/20/62/181 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
75 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 28/08/2562 16/08/2562 550/35/62/185 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 227 รายการ