f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ดงขุย ระหว่าง กม.25+050-กม.26+125 14/04/2563 คค06122(ม.2)/54/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.91+520-กม.93+656 14/04/2563 คค06122(ม.2)/53/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
63 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ระหว่าง กม.10+420-กม.12+500 14/04/2563 คค06122(ม.2)/52/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
64 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอนโคกหนองม่วง-สักหลง ระหว่าง กม.0+020-กม.1+500 14/04/2563 พช.1/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
65 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.10+064-กม.11+271 08/04/2563 คค06122(ม.2)/48/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
66 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.3+500-กม.5+556 08/04/2563 คค06122(ม.2)/45/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
67 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองไผ่-นาเฉลียง ระหว่าง กม.176+218-กม.177+165 09/04/2563 คค06122(ม.2)/47/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
68 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.41+322-กม.44+393, กม.46+030-กม.48+569 (เป็นช่วง ๆ) 08/04/2563 คค06122(ม.2)/44/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนน้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.9+260-กม.12+500 และ กม.21+025-กม.21+900 08/04/2563 คค06122(ม.2)/43/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
70 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.7+000-กม.10+000, กม.16+350-กม.17+400 09/04/2563 คค06122(ม.2)/42/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
71 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนวังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.24+850-กม.26+000 09/04/2563 คค06122(ม.2)/41/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
72 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.22+760-กม.26+000 09/04/2563 คค06122(ม.2)/40/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
73 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.93+190-กม.94+150 08/04/2563 คค06122(ม.2)/38/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
74 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.3+800-กม.6+700 08/04/2563 คค06122(ม.2)/36/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
75 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหลวงหมายเลข 2478 ตอนปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.0+000-กม.0+850 08/04/2563 พช.1/ 20 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 329 รายการ