f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 27/05/2562 550/งท/30/62/037 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 05/06/2562 14/05/2562 550/42/62/113 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 05/06/2562 14/05/2562 550/42/62/112 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
94 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 05/06/2562 14/06/2562 550/40/62/114 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 31/05/2562 03/04/2562 550/งท/30/62/033 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 30/04/2562 10/04/2562 550/40/62/103 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 30/04/2562 29/03/2562 550/40/62/096 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 30/04/2562 29/03/2562 550/40/62/098 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 30/04/2562 29/03/2562 550/42/62/095 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 30/04/2562 27/03/2562 550/45/62/092 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/04/2562 13/03/2562 550/60/62/088 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
102 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000ลิตร 03/04/2562 26/02/2562 550/35/62/079 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 03/04/2562 13/03/2562 550/42/62/086 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/04/2562 13/03/2562 550/60/62/089 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 27/03/2562 14/02/2562 550/งท/30/62/030 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 227 รายการ