f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.139+155-กม.142+630 31/03/2563 พช.1/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/01/2563 550/งท/30/63/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 550/งท/30/63/014 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
109 น้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 13/02/2563 550/35/63/048 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2563 550/40/63/039 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2563 550/40/63/037 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 1 รายการ 28/01/2563 550/42/63/035 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
113 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 12 รายการ 28/01/2563 550/50/63/034 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 28/01/2563 550/40/63/033 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
115 ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 14 รายการ 28/01/2563 550/50/63/040 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 550/60/63/041 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
117 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 600 ลิตร 14/02/2563 550/งท/35/63/001 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ 04/12/2562 550/งท/60/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 550/งท/30/63/07 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 15/11/2562 550/งท/63/30/02 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 329 รายการ