f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.29+815-กม.32+820 (RT.) 14/12/2563 คค06122(ม.2)/67/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
107 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.20+000-กม.22+500 14/12/2563 คค06122(ม.2)/66/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
108 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.2+540-กม.6+250 09/12/2563 คค06122(ม.2)/18/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
109 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.25+000-กม.26+125 และ กม.30+360-กม.31+500 09/12/2563 คค06122(ม.2)/20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
110 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.44+658-กม.48+248 14/12/2563 คค06122(ม.2)/64/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
111 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.21+700-กม.24+000 09/12/2563 คค06122(ม.2)/15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
112 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภูทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.51+050-กม.52+900 09/12/2563 คค06122(ม.2)/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
113 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+๑๕0-กม.4+000 09/12/2563 คค06122(ม.2)/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
114 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ตอน 3 ระหว่าง กม.14+000-กม.18+100 14/12/2563 คค06122(ม.2)/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
115 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.405+650-กม.408+300 15/12/2563 คค06122(ม.2)/78/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
116 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.336+980-กม.338+400, กม.339+400-กม.341+400 14/12/2563 คค06122(ม.2)/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
117 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.97+162-กม.98+430 15/12/2563 คค06122(ม.2)/76/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
118 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.351+390-กม.352+130, กม.361+160-กม.362+130 15/12/2563 คค06122(ม.2)/75/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
119 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.375+150-กม.375+950, กม.377+070-กม.377+200,กม.377+560-กม.378+130 14/12/2563 คค06122(ม.2)/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
120 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.332+790-กม.335+435 14/12/2563 คค06122(ม.2)/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 482 รายการ