f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 27/03/2562 11/03/2562 550/งท/30/62/031 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 21/03/2562 06/03/2562 550/งท/30/62/027 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 08/03/2562 550/งท/62/029 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 15/03/2562 550/งท/30/62/028 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 14/03/2562 21/01/2562 550/งท/30/62/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/03/2562 13/02/2562 550/งท/30/62/020 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/03/2562 13/02/2562 550/งท/30/62/021 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
113 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ 14/03/2562 04/02/2562 550/งท/60/62/027 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 14/03/2562 05/03/2562 550/งท/30/62/026 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
115 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 14/03/2562 04/02/2562 550/งท/30/62/017 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/03/2562 13/02/2562 550/งท/30/62/019 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 14/03/2562 13/02/2562 550/งท/30/62/018 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/03/2562 06/02/2562 550/42/62/065 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
119 หมึกถ่ายเอกสารเครียวเซร่า TK-479 08/03/2562 06/02/2562 550/40/62/067 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 23/01/2562 550/งท/30/62/015 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 227 รายการ