f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+740-กม.34+350 31/08/2561 คค06122(ม.2)/70/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
242 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.63+225-กม.63+275 28/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
243 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.83+057-กม.85+057 28/08/2561 คค06122(ม.2)/30/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
244 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.60+682-กม.65+850, กม.66+120-กม.66+520 28/08/2561 คค06122(ม.2)/29/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
245 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+920-กม.15+500 28/08/2561 คค06122(ม.2)/28/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
246 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+920, กม.5+850-กม.8+500, กม.9+000-กม.9+970 28/08/2561 คค06122(ม.2)/27/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
247 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.373+000-กม.386+950 (เป็นตอน ๆ) 28/08/2561 คค06122(ม.2)/26/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
248 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.331+380-กม.338+000, กม.344+172-กม.345+655 28/08/2561 คค06122(ม.2)/25/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
249 งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนโคกงาม-หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.346+000-กม.364+675 (เป็นตอน ๆ) 28/08/2561 คค06122(ม.2)/24/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
250 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.128+535-กม.129+185 และทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหนองแดง-ห้วยไร่ ระหว่าง กม.78+516-กม.78+675 29/08/2561 คค06122(ม.2)/34/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
251 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอนหนองระมาน-วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.13+850-กม.15+050 28/08/2561 คค06122(ม.2)/33/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
252 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.141+610-กม.142+725 LT. 28/08/2561 คค06122(ม.2)/32/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
253 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๑13 ตอนชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.42+975-กม.44+100 28/08/2561 คค06122(ม.2)/31/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
254 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.102+4๐๐-กม.103+666 28/08/2561 คค06122(ม.2)/23/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
255 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.31+400-กม.32+800 28/08/2561 คค06122(ม.2)/22/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 241 ถึง 255 จาก 275 รายการ