f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.23+940-กม.24+950 17/11/2563 คค06122(ม.2)/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ตอน 1 ระหว่าง กม.30+600-กม.32+130 17/11/2563 คค06122(ม.2)/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000-กม.5+050, กม.5+050-กม.5+500, กม.10+650-กม.11+400 18/11/2563 คค06122(ม.2)/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.321+460-กม.324+370 18/11/2563 คค06122(ม.2)/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.105+450-กม.106+350, กม.106+400-กม.109+050 18/11/2563 คค06122(ม.2)/57/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.3+500-กม.8+050 18/11/2563 คค06122(ม.2)/21/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.25+900-กม.28+775 18/11/2563 คค06122(ม.2)/61/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.85+200-กม.88+650 18/11/2563 คค06122(ม.2)/62/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.0+000-กม.3+000, กม.5+500-กม.9+525 18/11/2563 คค06122(ม.2)/63/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.71+150-กม.73+400 18/11/2563 คค06122(ม.2)/60/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.319+100-กม.321+460 (เป็นตอนๆ) 18/11/2563 คค06122(ม.2)/58/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอนแก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+750-กม.13+800 17/11/2563 คค06122(ม.2)/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนปากคาน-อาฮี ระหว่าง กม.52+660-กม.55+710 17/11/2563 คค06122(ม.2)/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.25+300-กม.29+000 18/11/2563 คค06122(ม.2)/59/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองไผ่-นาเฉลียง ระหว่าง กม.163+๙๐๐-กม.166+882 18/11/2563 คค06122(ม.2)/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 275 รายการ