f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.29+300-กม.31+540 12/03/2563 11/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.381+000-กม.383+800 12/03/2563 11/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 18/02/2563 17/02/2563 คค06122/พ.4/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 16/01/2563 15/01/2563 คค06122/พ.4/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย ระหว่าง กม.3+500-กม.3+600,กม.4+400-กม.4+500, กม.4+700-กม.4+800 10/01/2563 08/01/2563 พช.1/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 16/01/2563 16/01/2563 พช.1/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.338+237-กม.338+297 16/01/2563 16/01/2563 พช.1/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.125+450- กม.126+700 10/01/2563 08/01/2563 คค06122(ม.2)/80/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน4 ระหว่าง กม.10+550-กม.15+550 02/08/2562 08/07/2562 พช.1/ 50 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 02/08/2562 08/07/2562 พช.1/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 02/08/2562 08/07/2562 พช.1/ 49 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.8+875-9+425 02/08/2562 08/07/2562 พช.1/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เรื่อนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทล21 ตอน เพชรบูรณ์-บุ่งน้ำเต้า ที่ กม.226+700 07/01/2562 18/12/2561 คค06122(ม.2)/71/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940-กม.342+020 20/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/61/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.1+700-กม.2+540 19/11/2561 29/08/2561 คค06122(ม.2)/69/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 129 รายการ