f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน โคกหนองม่วง – สักหลง ระหว่าง กม.๓+๒๘๔- กม.๓+๖๐๘ 29/04/2563 พช.1/ 18 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 2 ระหว่าง กม.223+850-กม.225+800 13/05/2563 พช.1/46/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนบ้านกลาง-น้ำดุก ระหว่าง กม.185+150-กม.189+125 29/04/2563 พช.1/ 19 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.381+000-กม.383+800 21/04/2563 พช.1/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.29+300-กม.31+540 21/04/2563 พช.1/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.324+705-กม.328+245 08/05/2563 พช.1/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอนโคกหนองม่วง-สักหลง ระหว่าง กม.0+020-กม.1+500 08/05/2563 พช.1/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนจางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.5+050-กม.9+400 08/05/2563 พช.1/31/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหลวงหมายเลข 2478 ตอนปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.0+000-กม.0+850 29/04/2563 พช.1/ 20 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2258 ตอนสะเดาะพง-เสลียงแห้ง 2 ระหว่าง กม.0+150-กม.1+375 29/04/2563 พช.1/ 17 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.7+150-กม.10+450 29/04/2563 พช.1/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.0+025-กม.2+350 29/04/2563 พช.1/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 1 ระหว่าง กม.222+000-กม.223+000 21/04/2563 พช.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.336+680-กม.336+740 21/04/2563 พช.1/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.139+155-กม.142+630 21/04/2563 พช.1/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 38 รายการ