f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 14/11/2562

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) เวลา07.00 น.
นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


'