f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหล่มสัก
ลงวันที่ 23/01/2562

นายธราวุฒิ หรัญรัตน์

นาบช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงหล่มสัก

หมวดทางหลวงหล่มสัก สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 กม.357+643 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง-น้ำดุก 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 21     ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักทอง           กม. 249+474-273+775

          ทางหลวงหมายเลข 2008 ตอน หล่มสัก-น้ำก้อ               กม. 0+000-6+365

          ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง-วังมล                กม. 0+000-13+841

          ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอน โคกหนองม่วง-สักหลง     กม. 0+000-6+532 , กม. 7+820-14+882 

          รวมระยะทาง  66.101


'