f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 23/01/2562

นายพงศ์ธร โพธิ์เส็ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเพชรบูรณ์

หมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 2385 กม. 16+255 ตอน นายม-เพชรบูรณ์ 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 21     ตอน วังชมภู-บ้านโตก           กม. 201+896-215+125

          ทางหลวงหมายเลข 2007 ตอน นายม-นายมถ้ำน้ำบัง      กม. 0+000-4+392

          ทางหลวงหมายเลข 2271 ตอน ปากน้ำ-เฉลียงลับ          กม. 0+000-10+915

          ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่           กม. 113+800-159+377

          ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน             กม. 0+000-9+666

          รวมระยะทาง  100.752


'