f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหล่มเก่า
ลงวันที่ 23/01/2562

นายเจษฎา ถนอมทัพ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวหน้าหมวดทางหล่มเก่า

หมวดทางหลวงหล่มเก่า สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง - กกกะทอน  ที่ กม.279+923 (ด้านซ้ายทาง)

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม

ชื่อตอน

กม. - กม.


ระยะทาง

21

0504

สักหลง - กกกะทอน

273+775 - 292+000

18.225

2005

0100

หล่มเก่า - วังบาล

0+000 - 6+200

6.200

2306

0100

ห้วยมะเขือ - โจ๊ะโหวะ

0+000 - 10+570

10.570

2331

0100

โจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

0+000 - 35+100 

35.100

2372

0101

วังบาล - ห้วยแล้ง 

0+000 - 10+500

10.500

2466

0102

หล่มสัก - สักหลง

7+820 - 14+882

7.062

รวม

87.657


'