f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงปากช่อง
ลงวันที่ 24/01/2562

นายประกิต สังข์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงปากช่อง

หมวดทางหลวงปากช่อง สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 12 กม.383+989 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน ห้วยสนามทราบ-โคกมน  กม. 0+513-10+000

          ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน บ้านกลาง-น้ำดุก            กม. 177+738-194+778

          รวมระยะทาง  82.883


'