f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/01/2566 ถึง 25/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13/12/2565 ถึง 27/12/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2565 ถึง 10/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 ประกาศรับสมัคร 08/11/2565 ถึง 22/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 27/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 08/07/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 01/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานโยธา
8 ประกาศรับสมัคร 10/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานโยธา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/03/2565 ถึง 12/03/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/02/2565 ถึง 12/02/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21/01/2565 ถึง 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา
12 ประกาศเลื่อน 04/01/2565 ถึง 28/02/2565 เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/12/2564 ถึง 20/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรับสมัคร 03/12/2564 ถึง 21/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11/11/2564 ถึง 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร