f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/11/2566 ถึง 26/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2566 ถึง 18/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรับสมัคร 04/10/2566 ถึง 04/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานโยธา 2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/07/2566 ถึง 14/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/06/2566 ถึง 24/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศเลื่อน 16/06/2566 ถึง 22/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 15/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 03/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา, พนักงานโยธา 1 อัตรา, พนักงานเครื่องกล 2 อัตรา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/01/2566 ถึง 25/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13/12/2565 ถึง 27/12/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2565 ถึง 10/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
12 ประกาศรับสมัคร 08/11/2565 ถึง 22/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 27/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 08/07/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, ตำแหน่งพนักงานโยธา
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 01/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร, พนักงานโยธา