f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/04/2567 ถึง 01/05/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/03/2567 ถึง 04/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/03/2567 ถึง 23/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
4 ประกาศรับสมัคร 21/02/2567 ถึง 09/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/12/2566 ถึง 25/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/11/2566 ถึง 26/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/11/2566 ถึง 18/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรับสมัคร 04/10/2566 ถึง 04/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานโยธา 2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/07/2566 ถึง 14/07/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/06/2566 ถึง 24/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
11 ประกาศเลื่อน 16/06/2566 ถึง 22/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 15/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร, พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องกล, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
13 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 03/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา, พนักงานโยธา 1 อัตรา, พนักงานเครื่องกล 2 อัตรา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/01/2566 ถึง 25/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13/12/2565 ถึง 27/12/2565 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ