f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/01/2563 23,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ น้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 13/02/2563 310,984.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2563 31,501.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2563 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 1 รายการ 28/01/2563 7,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 12 รายการ 28/01/2563 9,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 28/01/2563 7,344.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุงานบ้าน/งานครัว จำนวน 14 รายการ 28/01/2563 7,181.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 600 ลิตร 14/02/2563 36,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 17/02/2563 849,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 17/02/2563 14,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 05/02/2563 1,062,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ 04/12/2562 81,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 231 รายการ