f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/01/2564 21,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 18,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 22/01/2564 82,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซือวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ 22/01/2564 23,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 18,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 23/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.144+000-กม.146+714 และทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม. 115+300-กม.116+600 07/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.213+497-กม.213+977 (LT) 26/01/2564 16,075,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/01/2564 7,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 519 รายการ