f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 26/08/2562 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว 27/08/2562 9,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 27/08/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง 27/08/2562 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A 3 30/08/2562 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network 27/08/2562 7,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AII IN ONE สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 53,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 30/08/2562 21,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 กก./ ตร.ซม. 27/08/2562 20,126.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 30/08/2562 16,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/08/2562 6,172.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง 27/08/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 135,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อเครื่องคอมพิิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 27/08/2562 103,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 282 รายการ