f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.57+750-กม.57+805 11/01/2564 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.223+000-กม.223+850 22/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซี่ยน ระหว่าง กม.321+612-กม.324+705, กม.339+065-กม.344+000 19/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอนโคกหนองม่วง-หล่มสัก ระหว่าง กม.3+610-กม.5+186 19/01/2564 15,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.81+821-กม.84+350 14/12/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ กม.57 14/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ตอน 4 ระหว่าง กม.10+550-กม.14+200 09/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.32+820-กม.35+645 (RT.) 14/12/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+734-กม.49+700 09/12/2563 14,517,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.29+815-กม.32+820 (RT.) 14/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.20+000-กม.22+500 14/12/2563 11,614,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.2+540-กม.6+250 09/12/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.25+000-กม.26+125 และ กม.30+360-กม.31+500 09/12/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.44+658-กม.48+248 14/12/2563 11,614,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.21+700-กม.24+000 09/12/2563 11,614,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 537 รายการ