Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อและลานกางเต็นท์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เชิญชวน พักคน พักรถ ลดอุบัติเหตุ ณ จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ให้ผู้ขับขี่ได้หยุดแวะพักรถ และผ่อนคลายอิริยาบท ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลานจอดรถที่กว้างขวางร่มรื่น, ห้องน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมบริการลานกางเต็นท์ (ณ ลานกางเต็นท์รถทุกชนิดไม่สามารถขึ้นไปจอดได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักและนักท่องเที่ยว) สำหรับชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมพระจันทร์ขึ้นในยามค่ำคืน โดยในขณะนี้ประชาชนที่ต้องการแวะพักผ่อนหรือพักค้างคืน สามารถเข้าพักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบริการประชาชน อยู่ภายในพื้นที่ “หมวดทางหลวงเขาค้อ” ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ ที่ กม.23+600 (ใกล้แยกรื่นฤดี) และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ ห้องน้ำ (พร้อมอาบน้ำ) มีทั้งหมด 15 ห้อง แบ่งเป็น ห้องน้ำชาย 7 ห้อง ห้องน้ำหญิง 7 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ลานกางเต็นท์สามารถรองรับได้ 40 เต็นท์ แบ่งเป็น โซน A จำนวน 10 เต็นท์ โซน B จำนวน 15 เต็นท์ โซน C จำนวน 15 เต็นท์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มลานกางเต็นท์ให้สามารถรองรับนักเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว กระจายในพื้นที่โดยรอบ สามารถลงทะเบียนเข้าพักออนไลน์ : https://forms.gle/aQvipaSY7Q4SYnA27  หรือ ติดต่อลงทะเบียนที่จุดบริการนักเที่ยว ณ จุดพักรถและลานกางเต็นท์หมวดทางหลวงเขาค้อ ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน
title
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เเละการจัดกิจกรรม "Kick off" จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มอบหมายให้ นายราเชน จันทนาม หัวหน้าหมวดทางหลวงนางั่ว เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เเละการจัดกิจกรรม "Kick off" จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าพุทธอุทยาน เพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์