f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเขาค้อ
ลงวันที่ 23/01/2562

นายพิเชฐ สุขสบาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาค้อ

หมวดทางหลวงเขาค้อ สังกัดแแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สำนักงานตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 2196 กม.23+700 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ 

          สายทางการควบคุม

          ทางหลวงหมายเลข 2258 ตอน สะเดาะพง-เสลี่ยงแห้ง2       กม. 0+000-5+000

          ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย                  กม. 0+000-5+000

          ทางหลวงหมายเลข 2323 ตอน ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสระ      กม. 0+000-5+818

          ทางหลวงหมายเลข 2472 ตอน ทางเข้าพพระตำหนักเขาค้อ   กม. 0+000-5+490

          รวมระยะทาง  80.568


'