f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ไผ่บงดำ
ลงวันที่ 11/03/2565

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa tulda Roxb.

ชื่ออื่น:             บงดำ บอง ไผ่หางช้าง แวโซวะ

วงศ์:                GRAMINEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ต้น ไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่พบ มีเนื้อหนาบริเวณโคนต้นมีเนื้อไผ่เกือบตัน (ถ้าพบบริเวณริมแม่น้ำหรือป่าดงดิบจะมีลำต้นขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-18 ซม.) ถ้าพบบริเวณชายเขาหรือบนภูเขาจะมีขนาดของลำต้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 ซม. มีความยาวของปล้องประมาณ 20-30 ซม. สูงประมาณ 9-12 เมตร


'